Město Znojmo leží na jihu Moravy na levém břehu řeky Dyje. S 32 000 obyvatel je druhým největším městem Jihomoravského kraje.

Díky příhodným klimatickým podmínkám se zde daří vinařství a ovocnářství. Znojmo se stalo proslulé rovněž okurkami. Dnes se město stalo opětovně centrem vinařství a cílovým místem milovníků přírody a to zejména zásluhou nově vzniklého Národního parku Podyjí.

Pohled na Znojmo od Dyje

Dnes je Znojmo díky velkému množství historických objektů městskou památkovou rezervací. Mezi nejvýznamnější památky patří hrad s rotundou Sv. Kateřiny. Dále je zde radniční věž z 15. století která svým provedení a unikátností patří mezi dominanty města. Významné je i znojemské podzemí, které patří k unikátním stavbám. Labirint chodeb se táhne pod celým městem v délce 30 kilometrů. Ve Znojmě se také nachází velké množství církevních staveb. Mezi hlavní dominanty patří kostel Sv. Mikuláše a konstel Sv. Michala.

Partneři